top of page

De toekomst

Er staat een groots renovatieproject voor onze school op de planning.  De werken zullen wellicht starten in 2024.  De hele site wordt vernieuwd en gemoderniseerd.  Schoolgebouwen worden gerenoveerd en ingericht volgens de visie van de school.  De speelplaats wordt onthard en vergroend.

bottom of page