top of page

Missie & visie

ovsg.png
wisselspoor.png

Onderwijs heeft een belangrijke plek in onze huidige, snel veranderende maatschappij.  Scholen hebben de opdracht om kinderen in een rijke leef- en leeromgeving voor te bereiden op de toekomst.  Ze doen een kwaliteitsvol aanbod van kennis en streven de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes na.

De 21e-eeuwse vaardigheden vatten een aantal competenties samen die kinderen een stevige basis voor het leven geven.  Deze vaardigheden worden concreet vertaald in onderwijsarrangementen met als doel het bereiken van de minimumdoelen.

21eeuw.png

Bron: slo

Onze MISSIE

Met De Wissel op het juiste spoor!

Als partner in de opvoeding van kinderen trachten we een waardevolle onderwijsplek in de samenleving te zijn.

Wij willen stevige sporen leggen waar kinderen vertrouwen ervaren en veerkracht ontwikkelen.

Wij willen samen wegen ontdekken en even stilstaan als dat nodig is.

Wij willen op kruispunten mogelijke richtingen kritisch onderzoeken en doordachte keuzes maken.

Wij willen het landschap bewonderen en oog hebben voor het leven rondom.

Onze VISIE

Een Wissel op de toekomst.

Onze ambitie om samen school te maken met deze bouwstenen.

Structuur

We hebben een duidelijk onderwijspakket en leefregels om consequent toe te passen.  We maken doelen kenbaar en spreken ieders verantwoordelijkheid aan. 

Zorgzaam

We zorgen voor mekaar: met, door en dankzij elkaar kunnen we groeien. 

Samen

We zijn een grote familie en versterken elkaar: leerlingen, leerkrachten, ouders en vrienden. 

Kwaliteit

We ondersteunen, verzorgen en stimuleren onze hele persoon.  We beleven, doen, leren, sporten en spelen. 

Open

We zetten onze deuren open.  Kom binnen en ontdek ons verhaal. 

Mondiaal

We gaan nieuwsgierig op ontdekking in de wereld.  We verkennen kritisch en empathisch het leven. 

Leer-kracht

We leven in een omgeving die stimuleert en voedt.  We groeien in oplossingsgericht denken, zelfstandigheid, vaardigheden en kennis.

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Onze school is een lagere school die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. 

Wij volgen de leerplannen van OVSG, goedgekeurd en geënt op de minimumdoelen bepaald door de Vlaamse Overheid. Onze school biedt onderwijs aan kinderen vanaf het eerste leerjaar.

Het schoolbestuur is het lokaal bestuur van Wuustwezel.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.

De vrije keuze van een levensbeschouwelijke cursus is gewaarborgd.

Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden, past in het kader van de richtlijnen, vastgelegd door het lokaal bestuur in een erkend pedagogisch project.

Fundamenten gemeentelijk onderwijs

openheid

verscheidenheid

democratisch

socialisatie

emancipatie

totale persoon

gelijke kansen

de medemens

Peilers schoolvisie De Wissel

Elk kind ontwikkelt en leert anders.

Elk kind groeit op, leert en werkt in een zeer veranderlijke wereld.

ovsg.png
bottom of page